Curriculum Vitae

 
Informaţii personale

Nume / Prenume                   

ANGHEL Cătălin – Mihai
Naţionalitate Româna
Stare civila / vârsta căsătorit, doi copii, născut 1973

 

 
 Experienţa profesională  
   
Perioada mai 1995 – septembrie 1998
Funcţia sau postul ocupat Sales Representatives
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare Departament IT, vanzari calculatoare, gestionarea clientilor existenti si descoperirea de clienti noi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Companie privata / IT
   
Perioada Octombrie 1998 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Director Vânzari
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare departament vanzari si proiecte; alocare resurse la departamentul vanzari, activitati coordonare marketing, proiecte; bugetare venituri; analiza manageriala pe centre de cost.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Companie privata / IT, integrator de sisteme
   
Educaţie şi formare  
   
Perioada 1987-1991
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate/Competente profesionale Matematica, Fizica, Romana
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul in calificarea nationala sau internationala

 

Liceul Teoretic (Colegiul) „Mircea cel Batran” Constanta Profil Matematica-Fizica Preuniversitar
Perioada 1991-1996
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenta
Disciplinele principale studiate/Competente profesionale Turism – Servicii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Ovidius ConstantaFacultatea de Stiinte Economice

Nivelul in calificarea nationala sau internationala

 

Universitar
   
Cursuri si calificări:             Decembrie 2010: Cursul si diploma de absolvire Manager de ProiectCompetente dobandite:

 1. 1.       Stabilirea scopului proiectului
 2. 2.       Satbilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. 3.       Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. 4.       Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
 5. 5.       Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. 6.       Managementul riscurilor
 7. 7.       Managementul echipei de proiect
 8. 8.       Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. 9.       Managementul calitatii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experienta in sectorul Non-Profit:

 

          Mai 2010: Curs si diploma de absolvire EMPRETEC / UNCTAD ( Ghidul imbunatatirii personale, Comportamente Antreprenoriale / Marci, Plan de afaceri, Caietul de lucru al planului de afaceri)           Februarie 2011: Cursul si diploma de absolvire Formator de FormatoriCompetente dobandite:

 1. 1.       Pregatirea formarii
 2. 2.       Realizarea activitatilor de formare
 3. 3.       Evaluarea participantilor la Formare
 4. 4.       Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
 5. 5.       Marketing-ul formarii
 6. 6.       Proiectarea programelor de formare
 7. 7.       Organizarea programelor si a stagiilor de formare
 8. 8.       Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

 

Membru AIESEC/ Alumnus AIESEC – Poiecte: Zilele Carierei, EXCHANGE, Conferinte Locale si Nationale

 Membru JCI – JCI Bussines Networking Event, Partener JCI Play 4×4, Public  Speaking

 Limba maternă    Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare*   Înţelegere Vorbire Scriere
    Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleza   1 1 1 1 1
Limba Franceza   2 2 3 4 3
  (*)nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – începător)
   
Competenţe şi abilităţi sociale     

 

Principii

   Empatie, participare socială activă, comunicare, cooperare, lucru în echipă, inţelegerea naturii comunităţii şi implicare, bun negociator cu  experienta relevanta in negociere

Principiile democraţiei reprezentative

Puterea legii

Justiţie socială

Drepturile omului

 

   
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă de peste 20 ani in managementul si dezvoltarea companiei, timp in care compania a derulat sub actualul management proiecte de anvergura locala si nationala (experienta de 6 ani in implementarea proiectului national AEL – solutie de elarning pentru invatamantul preuniversitar); Experienta in derularea proiectelor cu finantare europeana 
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului O bună stăpânire a sistemelor de operare si a aplicatiilor de tip Office, bun cunoscator al tehnologiei Exchange/ OWA / Outlook, cunoscator la nivel de utilizare al solutiilor de tip ERP, CRM, Business Intelligence, Documente management ( Sharepoint) si fluxuri de lucru.
   
   
Alte competenţe şi aptitudini Bun coordonator, gândire strategică, fluenţă verbală, dinamic, proactiv, onest, adaptabilitate, bun negociator, perseverent, spontan, spirit practic si de echipa, rezistenţă la efort îndelungat şi activităţi desfăşurate sub presiune şi tensiune, iniţiativa şi creativitate, invăţare
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *